Tviter je odlučio da poveća broj mogućih karaktera po objavi na 280 sa dosadašnjih 140, s tim da je za neke jezike ipak ostavio na do 140. Radi se o tome da je uočene da iste objave na različitim jezicima zahtevaju upotrebu mnogo više tj. mnogo manje karaktera za istu rečenicu. Tako je došlo do toga da neki korisnici imaju i više nego dovoljno karaktera na raspolaganju da bi objavili svoju misao dok neki drugi moraju skraćivati svoje rečenice kako bi ih sveli na 140 karaktera, neretko rizikujući i da njihove rečenice time izgube onaj smisao koje su njihovi autori želeli da prenesu.

Stoga, Tviter je sproveo ispitivanje i počeo da razlikuje dve vrste jezika, i to:

  1. gusto pisane jezike (dens): japanski, kineski i korejski, i
  2. jezike koji nisu gusto pisani (non-dense): engleski, španski, francuski, nemački, itd.

Došlo se do zaključka da je korisnicima koji koriste npr. engleski, španski, francuski i nemački potrebno da se poveća broj mogućih karaktera do 280, što je i učinjeno. Što se tiče gusto pisanih jezika, kao što su japanski, kineski i korejski, došlo se do zaključka da nema potrebe za povećanjem broja mogućih karaktera tako da je u slučaju tih jezika za sada ostalo ograničenje na 140 karaktera.

Šta Vi mislite o ovome?

avatar
  Prijavi se na obaveštenja o novim komentarima.  
Obavesti o