Veb-analitika predstavlja praćenje, prikupljanje i obradu podataka o posetama sajtu kako bi se što bolje razumele karakteristike posetilaca i njihovih poseta.

Veb-analitika prati broj, vreme i trajanje poseta, ali i mnogo više od toga. Prikazuje koliko posetioci u proseku posete stranica sajta tj. koliko njih poseti samo jednu stranicu i napusti sajt, ne nalazeći na njemu ništa što bi mu privuklo pažnju i navelo da malo istraži. U slučaju da ima puno onij koji posete samo jednu stranicu sajta i imaju kratko vreme posete, to može značiti da će možda biti potreban redizajn sajta kako bi istakli sadržaj koji će navesti posetioce da se na sajtu malo zadrže.

Veb-analitika može pokazati i geografsku lokaciju korisnika na nivou države, regije ili grada, kao i demografsku strukturu korisnika tj. njihovu polnu i starosnu strukturu, kao i jezik kojim se koriste, i slično. To će svakako pomoći da bolje razumemo profile posetilaca sajta i bolje prilagodimo sadržaj sajta u skladu sa trenutnim ili željenim profilom posetilaca.

Izvori saobraćaja će pokazati koliko posetilaca dolazi preko pretraživača, koliko preko društvenih mreža a koliko su direktne posete. U tom smislu to može biti jako korisno da vidimo koliko je uspešan naš nastup na društvenim mrežama i koliko on zaista donosi poseta, koliko poseta šalju pretraživači a koliko ima onih kojima je pioznata adresa sajta i ukucaju adresu sajta i dolaze direktno na njega.

Odnos novih posetilaca i ukupnog broja posetilaca ukazuje na to koliko imamo redovnih posetilaca a koliko njih su novi posetioci. Ukoliko su vršene neke marketing kampanje, ovaj podatak će nam najbolje pokazati koliko su te kampanje imale efekta i koliko novih posetilaca su nam donele.

Vrlo je važno videti i koje tehnologije korisnici koriste za pristupanje sajtu. Da li posećuju većinom sa desktop računara, tableta ili mobilnih telefona, koji operativni sistem koriste i koji veb-pregledač (najčešće Mozila fajerfoks, Gugl kroum ili Majkrosoft edž)? U skladu sa tim treba obratiti posebnu pažnju na optimizaciju sajta upravo za ključne kategorije kako bi im bio obezbeđen najbolji korisnički doživljaj.

U tom smislu veb-analitika može da pomogne u kreiranju marketing kampanja i usmeravanja poslovanja ka jasno definisanim ciljnim grupama koje pokazuju interesovanje ka proizvodima i uslugama koje se nude.

Može se podesiti i redovno izveštavanje na mesečnom, nedeljnom ili dnevnom nivou tako da se mogu pratiti trendovi u broju poseta i karakteristikama posetilaca tako da se po potrebi može i prilagođavati marketing strategija u skladu sa novim trendovima.

Takođe, veb-analitika pokazuje i efektivnost sajta i ukazuje na to koji delovi sajta su dobro osmišljeni i služe upravo cilju kojem su namenjeni a koje stranice treba dorađivati kako bi proizvele bolji efekat