Responzivni dizajn sajta

Korišćenje pametnih telefona za surfovanje po internetu i pregledanje i pretrage sajtova postaje sve češća pojava. Po nekim istraživanjima, više od polovine korisnika koji posećuju sajt njemu pristupaju preko mobilnog telefona ili tableta. Zato je potrebno obezbediti da i korisnici koji sajtu pristupaju preko tih uređaja imaju pozitivno korisničko iskustvo kao i oni koji mu pristupaju pomoću desktop računara.

Desktop računari, mobilni telefoni i tableti

Razlike u dimenzijama desktop računara, mobilnih telefona i tableta dovode do toga da se moraju napraviti neophodna prilagođavanja za mobilne telefone i tablete. Desktop računari sami po sebi pružaju veću preglednost sajta zbog same veličine monitora, ali imaju i vodoravni položaj dok se na ekranima mobilnih telefona i tableta sajtovi uglavnom gledaju u uspravnom položaju. Zbog toga je neophodno elemente stranice preuraditi na takav način da zadrže jednaku preglednost i sličan raspored kao i na desktop računarima ali da budu prilagođeni dimenzijama i položaju ekrana mobilnih telefona i tableta.

Responzivni veb-dizajn

Responzivni veb-dizajn (eng. Responsive Web Design, ili RWD) je pristup izradi veb-sajta prilikom kojeg se vodi posebna pažnja da se sajt jednako lepo prikazuje na različitim uređajima sa kojih korisnici pristupaju sajtu, i dimenzijama njihovim ekrana.

Responzivni sajt automatski prilagođava način prikazivanja stranica dimenzijama ekrana uređaja sa kog mu se pristupa. Prilagođava se raspored elemenata i veličina slika tako da bude maksimalno pregledan na uređaju na kom se prikazuje.